Gratis IT-support till Nya Media (Bloggare m.fl.)

Föreningen gör ett försök med kostnadsfri support avseende hantering av 

Facebook

*Twitter

*WordPress

Skype

Zoom

för att ni ska kunna få maximal spridning av era artiklar och inlägg.

Ytterligare medier t.ex. YouTube, SwebbTube, Telegram, GAB, Rumble och allmän IT-support kan tillkomma om vi  kan rekrytera nödvändiga resurspersoner. 

Vill ni ha vår hjälp kontakta föreningen.

Vi vill också få nya medlemmar som kan tänka sig jobba ideellt med IT-support. En kunnig Facebook-administratör vore mycket välkommen, både för att ge råd till Nya Media och för att hjälpa till att administrera vår egen Facebook-sida: MedborgarPolitik

Det finns fler föreningar som understödjer Fria medier. Här har vi en som hjälper till med juridiken:
Yttrandefrihetsombudmannen

Vi har även hittat en i Danmark:
trykkefrihed.dk

Finns det fler föreningar? Vi tar tacksamt emot information och publicerar den här.